Inwenteryzacja

  • wykonujemy szczegółowe inwentaryzacje dendrologiczne oraz gospodarkę drzewostanem,
  • uzyskujemy w imieniu Inwestora decyzje na usunięcie drzew i krzewów,
  • sporządzamy projekty nasadzeni zastępczych.