Projekty zagospodarowania terenu

Realizujemy złożone projekty zagospodarowania terenów publicznych, osiedlowych i prywatnych, obejmujące swym zakresem m.in:

  • parki i skwery,
  • place zabaw, wodne place zabaw,
  • obiekty sportowo- rekreacyjne,
  • tężnie solankowe.

Współpraca z projektantami z wielu dziedzin pozwala nam na kompleksowe opracowanie wielobranżowych projektów tj.

  • projekty architektoniczne,
  • projekty elektryczne,
  • projekty wod-kan,
  • projekty drogowe,
  • projekty konstrukcyjne,
  • projekt zielni.